PERSONDATAPOLITIK

Oversigt

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
2. Hvad bruger vi dine oplysninger til
3. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig
4. Hvordan indsamler vi persondata om dig
5. Hvad danner grundlag for vores behandling af oplysninger om dig
6. Hvem deler vi vores oplysninger med
7. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande beliggende uden for EU
8. Hvor længe bevare vi oplysninger om dig
9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffes
10. Hvilke rettigheder har du
11. Cookie politik


 

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Life Is Cashmere ApS 
Korsgårdsvej 28
2920 Charlottenlund
Tlf.: +45 2045 5955
E-mail: info@life-is.dk
Cvr: 30730151 


2. Hvad bruges dine oplysninger til

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
- Levering af aftalte ydelser/vare/services.
- Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.
- Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker.
- Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.
- I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.
   Bemærk venligst at afgivelse af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt om levering af produkter eller tjenester. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger. 

  3. Hvilke oplysninger behandler vi om dig

  Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2. Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål. Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig.
   
  Almindelige oplysninger:
  - Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, mail, telefonnummer og adresse)
  - Evt. køn og Alder
  - Geo location
  - Betalingsoplysninger
  - Købshistorik
  -Cookie-oplysninger
  - IP-adresse
  - Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag
  - Oplysninger til personal shopper, mål, produkt og brand præferencer m.v., familieforhold (gift – børn osv.)

   Følsomme oplysninger:
  - Hvis du i forbindelse med en klagesag afgiver helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger, behandles de oplysninger som er nødvendige for behandlingen af din sag.
  - Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.
   

  4. Hvordan indsamler vi data om dig

  De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom:
  - Online kilder, eks. sociale medier som Instagram og Facebook.
  - Vores samarbejdspartnere.

   Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v. 

  5. På hvilket grundlag behandler vi dine oplysninger

  Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.
  Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:
  - Dit udtrykkelige samtykke.
  - Behandlingen er nødvendige for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt, eksempelvis når du handler på vores hjemmeside.
  - Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Life Is Cashmere Aps, eksempelvis behandling og opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven.
  - Behandlingen er nødvendig for, at Life Is Cashmere Aps eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse.
  Legitime interesser kan udgøre:
  - Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier.
  - For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.
   

  6. Hvem kan vi dele dine oplysninger med

  Vi kan dele oplysninger om dig med:

  - Vores leverandører af IT-services (databehandlere).

  - Vores partnere og internt i koncernen.

  - Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics, Facebook Buiness Manager eller Google Adwords.

  - Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

  - Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.

  7. Hvornår overfører vi persondata til lande udenfor EU/EEA

  Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA. Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikrer Life is Cashmere Aps at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til Life Is Cashmere Aps instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
  Såfremt vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2. 
  Vi overfører kun dine persondata til udlandet såfremt:
  - Kommissionen har fastslået at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.
  - Overførslen baseres på en aftale der effektivt sikre dine rettigheder samt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

  8. Hvor længe opbevares dine oplysninger

  Life Is Cashmere Aps sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger, så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. 

  9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet

  Hos Life Is Cashmere Aps gør vi vores bedste for, at passe godt på dine personoplysninger. Vi sikrer dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger. 

  10. Hvilke rettigheder har du

  Som kunde hos Life Is Cashmere Aps har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:
  - Besigtigelse og berigtigelse på Life Is Cashmere Aps
  - Sletning efter anmodning
  - Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Life Is Cashmere Aps i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
  - Mulighed for at trække dit samtykke tilbage

   Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.
  Som kunde hos Life Is Cashmere Aps har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
  Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Life Is Cashmere Aps slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:
  - Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
  - Ikke ønsker at modtage direkte markedsføring,
  - Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
  - Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
  - Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

   Hvis du mener at Life Is Cashmere Aps behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for, at indgive en klage til det danske Datatilsyn ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/ 

  11. Cookies

  Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer/smartphone/tablet første gang du besøger en webside for at din computer/smartphone kan genkendes næste gang du besøger websiden. Der findes to typer af cookies:
  - Sessionscookies, som slettes så snart du forlader en webside.
  - Persistent cookies, som bliver lagret på din computer/smartphone/tablet med et på forhånd fastsat udløbstidspunkt.
   Cookies udgør ikke en trussel mod din computer/smartphone/tablet (som f.eks. en virus) og cookies får ikke adgang til programmerne på din computer.
   

  Anvendelse af cookies

   Det er kun Life Is Cashmere Aps der benytter oplysningerne. Tredjemand (teknisk partner), har adgang til informationer i nødvendigt omfang for at kunne drive tjenesten. 
  Vi anvender cookies til at: 
  Forbedre hjemmesiden og sikre fuld udnyttelse af hjemmesidens services
  - Genkende bruger fra gang til gang
  - Måle trafik og salg på www.life-is.dk
  - Analyse af vareudbud, service m.v.
  - Annoncering
  - Brugerpræferencer
  - Socialt netværk

   Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Se nedenfor hvordan du sletter cookies. 

  Personlig data

   Brugen af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du læser vores persondatapolitik. 

  Sådan undgår du cookies

   Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.life-is.dk, kan du i de fleste nye browsere vælge cookies fra. 
  Vejledninger fra de mest almindelige browsere:
  Du kan læse mere om cookies i Cookies Bekendtgørelsen.